...to takie proste!

Wygodny i łatwy w użyciu

Urządzenie Oralitest umożliwia szybką identyfikację nieprawidłowości w funkcjonowaniu błony śluzowej jamy ustnej dzięki wykorzystaniu zjawiska autofluorescencji tkankowej. Oralitest ułatwia wstępną diagnostykę zmian zapalnych oraz stanów przednowotworowych śluzówki, tym samym spełnia ważną rolę w profilaktyce onkologicznej.

Badanie Oralitest  polega na oświetleniu jamy ustnej pacjenta niebieskim światłem, które wzbudza fluorofory znajdujące się w badanej tkance. Postępująca dysplazja zmienia zarówno rozpraszanie światła, jak i dystrybucję fluoroforów w tkance,  to zaś powoduje  obniżenie emitowanego światła powstałego w wyniku autofluorescencji.

W efekcie chorobowo zmieniona tkanka jest postrzegana jako ciemny, nieregularny w kształcie obszar, wyraźnie odcinający się od zdrowych tkanek, widzianych jako zielony, fluorescencyjny wzór.

 

Ważne!

Urządzenie Oralitest może być także stosowane przez chirurgów jako wsparcie oceny klinicznej.  Pozwala na precyzyjne określenie rozmiarów chorej tkanki wokół klinicznie widocznej zmiany, dzięki czemu umożliwia zaplanowanie optymalnego marginesu wycięcia chirurgicznego.

 

Badanie z użyciem Oralitestu stanowi uzupełnienie tradycyjnego badania śluzówki i powinno być przeprowadzane w połączeniu z badaniem przy użyciu światła żarówkowego.

 

Oralitest może być stosowany tylko przez osoby, które dysponują wiedzą i wykształceniem gwarantującym jego prawidłową obsługę.

 

Podczas użytkowania urządzenia Oralitest należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa  zawartych w instrukcji obsługi.

Dla lekarza

Dołącz do lekarzy dbających o zdrowie i życie swoich Pacjentów

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o., 90-302 Łódż, ul. Wigury 15a