...to takie proste!

Badanie przy użyciu urządzenia Oralitest

Badanie przy użyciu urządzenia Oralitest

Oralitest pozwala w szybki i nieinwazyjny sposób zdiagnozować zmiany zapalne oraz  nowotworowe znajdujące się w bardzo wczesnym stadium rozwoju.

Urządzenie generuje bezpieczne dla pacjenta niebieskie światło, które wzbudza fluorescencję tkankową w jamie ustnej pacjenta od błony podstawowej do powierzchni nabłonka, dzięki temu ujawnia patologicznie zmienione miejsca, trudne do zauważenia gołym okiem.

Badanie Oralitest trwa od 2 do 3 minut i nie stwarza żadnego ryzyka dla badanego i badającego, po warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi.

 

Przebieg badania

1. Przed przystąpieniem do badania załóż pacjentowi specjalne okulary, które ochronią jego wzrok przed intensywnym niebieskim światłem.  Okulary ochronne są dołączane do każdego zestawu (jeden egzemplarz jest przeznaczony dla pacjenta, drugi dla asysty)

 

2. Umocuj na głowie źródło światła i dopasuj rozmiar opaski przy użyciu pokręteł regulujących. Nie rozpoczynaj badania, zanim nie założysz okularów diagnostycznych, które będą chronić Twoje oczy przed intensywnym niebiesko-fioletowym światłem. Okulary diagnostyczne zostały tak zaprojektowane, aby można było je nałożyć na okulary korekcyjne.

 

3. Przeprowadź badanie w następujący sposób:

• po zapoznaniu się z historią medyczną pacjenta zbadaj wizualnie i manualnie jego jamę ustną,

• powtórz badanie jamy ustnej przy użyciu urządzenia Oralitest. Zmieniona chorobowo tkanka posiada zazwyczaj nieregularny kształt i wyraźnie odróżnia się od zabarwionego na intensywnie zielony kolor obszaru zdrowej tkanki,

• jeżeli badanie wykaże zmiany w tkankach miękkich jamy ustnej pacjenta, jeszcze raz oceń stan błony śluzowej pacjenta w białym świetle, a następnie, przy użyciu zestawu, spróbuj zdiagnozować przyczynę zaobserwowanych zmian,

• porównaj oceniany obszar w świetle białym i – w kontekście historii medycznej pacjenta – sprawdź, jak zachowuje się on przy badaniu palpacyjnym,

• zanotuj lub nagraj wszystkie poczynione spostrzeżenia.

 

W przypadku zaobserwowania nowych zmian, nieujętych w historii medycznej pacjenta, należy badanie powtórzyć po okresie przynajmniej jednego tygodnia. Pozwoli to wykluczyć pomyłki spowodowane np. stanem zapalnym.

Dla lekarza

Dołącz do lekarzy dbających o zdrowie i życie swoich Pacjentów

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o., 90-302 Łódż, ul. Wigury 15a